Meillä on osaamista ja kokemusta käytöshäiriöisistä ja rajattomista lapsista ja nuorista. Erityisosaamistamme on lievästi kehitysvammaisten lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoito- ja kasvatus. Erityisesti meillä on kokemusta neurologisista ongelmista kuten adhd ja asperger. Kuntoutusta ja hoitoa tehdään yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Yksiköihin tulevilla lapsilla ja nuorilla on usein haasteita perhesuhteissa, muissa sosiaalisissa suhteissa ja koulunkäynnissä.